ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Ən çox verilən suallar

"AZPROMO" qeyri-neft ixracının artırılmasına,“Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi, Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlarda tanıdılmasına və satışının artırılmasına necə dəstək verir?

Ölkəmizin ixrac və investisiya imkanlarının stimullaşdırılması, “Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi, yerli məhsulların beynəlxalq bazarlarda daha çox tanıdılması istiqamətində "AZPROMO" tərəfindən genişmiqyaslı işlər görülür. Bu zaman prioritetlərdən biri “Made In Azerbaijan” brendinin bir keyfiyyət nişanı olaraq ərsəyə gəlməsi, həmin brend adı altında xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətli, keyfiyyətli Azərbaycan məhsullarının ixracın genişləndirilməsidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yerli qeyri-neft məhsullarının “Made In Azerbaijan” adı altında xarici bazarlarda genişmiqyaslı təbliğini nəzərdə tutan 5 oktyabr 2016-cı il tarixli fərmanı çərçivəsində həmin brendin ölkə xaricində tanıdılması və ixracının stimullaşdırılması məqsədilə 11 fərqli mexanizmin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bunlar ixrac missiyaları, Azərbaycan ərazisinə alıcı missiyalarının təşkili, ixrac təşviqinin ödənilməsi, bazar araşdırmaları, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak, dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər vasitəsilə “Made In Azerbaijan” brendinin təşviqi, xarici ölkələrin ictimai yerlərində və beynəlxalq KİV-də təbliğat, “Beynəlxalq sertifikat”ın alınması, tədqiqat-inkişaf proqram və layihələri kimi dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsidir. Həmin mexanizmlər standartlara uyğun Azərbaycan məhsullarının tamamilə dövlət hesabına müxtəlif bazarlara çıxışını təmin edir.

What kinds of measures are undertaken to attract foreign investment to the country's economy?

AZPROMO conducts large-scale activities to stimulate the country's export and investment opportunities and promote the 'Made in Azerbaijan' brand and ensure further recognition of the local products in international markets. In this regard, one of the priorities has been the promotion of the 'Made in Azerbaijan brand as a quality trademark and the expansion of exports of competitive, high-quality Azerbaijani products to foreign markets under this trademark. The Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated 5 October 2016 provides for the large-scale measures to ensure the promotion of the national non-oil sector products to foreign markets under the 'Made in Azerbaijan' brand and introduces 11 different mechanisms to ensure the recognition of this brand abroad and promotion of exports. 

These measures include export missions, customer missions to Azerbaijan, covered expenses for export promotion, market research, participation in international exhibitions and fairs through a single national stand, individual participation in international exhibitions and fairs, promotion of the 'Made in Azerbaijan' brand by state legal entities or companies with a controlling interest owned by the state, using public places of foreign countries and international media for promotion, obtaining the International Certificate, research, development programs, and projects. Entirely at the expense of the state, these mechanisms ensure access of Azerbaijani products complying with appropriate standards to various markets.

“Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi mexanizmlərindən biri də beynəlxalq sərgilərdə vahid ölkə stendi ilə iştirakdır. Bu mexanizmdən hansı sahibkarlar yararlana bilər?

Ölkəmizin ixrac və investisiya imkanlarının stimullaşdırılması, “Made In Azerbaijan” brendinin təşviqi, yerli məhsulların beynəlxalq bazarlarda daha çox tanıdılması istiqamətində AZPROMO tərəfindən genişmiqyaslı işlər görülür. Bu zaman prioritetlərdən biri “Made In Azerbaijan” brendinin bir keyfiyyət nişanı olaraq ərsəyə gəlməsi, həmin brend adı altında xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətli, keyfiyyətli Azərbaycan məhsullarının ixracını genişləndirilməsidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yerli qeyri-neft məhsullarının “Made In Azerbaijan” adı altında xarici bazarlarda genişmiqyaslı təbliğini nəzərdə tutan 5 oktyabr 2016-cı il tarixli Fərmanı çərçivəsində həmin brendin ölkə xaricində tanıdılması və ixracının stimullaşdırılması məqsədilə 11 fərqli mexanizmin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bunlar ixrac missiyaları, Azərbaycan ərazisinə alıcı missiyalarının təşkili, ixrac təşviqinin ödənilməsi, bazar araşdırmaları, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak, dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər vasitəsilə “Made In Azerbaijan” brendinin təşviqi, xarici ölkələrin ictimai yerlərində və beynəlxalq KİV-də təbliğat, “Beynəlxalq sertifikat”ın alınması, tədqiqat-inkişaf proqram və layihələri kimi dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsidir. Həmin mexanizmlər standartlara uyğun Azərbaycan məhsullarının tamamilə dövlət hesabına müxtəlif bazarlara çıxışını təmin edir.